Słońce Monstrumki Edgar Wałpor
[Do strony głównej] [Galeria]
 

Bajka (Fantazja)

1921-1922

[Bajka]

Edgar Wałpor

Na lewo stoi On, ubrany tak jak trzej związani ludzie w ilustrowanym wydaniu "Robinsona". Trykorn, buty z wywiniętymi bardzo szerokimi cholewami (XVIII w.), w ręku dubeltówka najgorszego systemu. Właśnie nabija, zwrócony prawym tyłobokiem do widowni.

Kurka wodna [w:] Dramaty, t. 2, Warszawa 1972, s. 11.

Monstrumki

Dwie postacie bez nóg - na rozszerzających się podstawach jakby flakowatych. Twarze ptasie z krótkimi, zakrzywionymi dziobami jak u gilów. Porosłe różnokolorowym pierzem (czerwone, zielone i fioletowe barwy). Jedna bez prawej, druga — bez lewej ręki.

Janulka, córka Fizdejki [w:] Dramaty, t. 2, Warszawa 1972, s. 325.

Słońce

Czerwone zachodzące słońce z lewej strony. Niebo pokryte fantastycznymi chmurami.

Kurka wodna [w:] Dramaty, t. 2, Warszawa 1972, s. 11.

Płótno, olej
74,5 x 150 cm
MNW, zakup 1960, nr inw. MPW 1122.

W latach 1918-1924, będąc głównym członkiem i teoretykiem grupy Formiści utworzonej w 1917 roku, Witkacy namalował szereg kompozycji olejnych oraz napisał niemal wszystkie swoje dramaty, wcielając w życie założenia stworzonej przez siebie teorii Czystej Formy. Obie dziedziny twórczości artysty były ze sobą ściśle związane — przenikały się i uzupełniały. W sztukach teatralnych można znaleźć udramatyzowane, ożywione niejako wizje malarza, i odwrotnie — obrazy stanowią często wizualny zapis pomysłów dramaturga. Jednym z przykładów jest Bajka, kompozycja namalowana najprawdopodobniej w związku z pisaną w tym samym czasie sztuką teatralną Kurka wodna. Główna postać obrazu odpowiada opisowi głównej postaci dramatu Edgara Walpora, to co widzimy zaś poza nią — fantastycznej scenerii innych utworów dramatycznych Witkacego, w których występują podobne do ptaków "potwory" (np. "monstrumki" w Janulce, córce Fizdejki).

© Anna Żakiewicz 2003


Witkacy Domain
[Do
góry]
[Wróć] [Strona główna] [Naprzód]

[kalendarium] [twórczość] [firma] [bibliografia] [aukcje] [falsyfikaty] [legendy] [witkacologia] [aktualności] [ośrodek] [opieka]

© Anna Żakiewicz, Mikołaj Machowski 2003-2005