Kolekcja Ekslibrisu

Kolekcja Ekslibrisów Współczesnych liczy ponad 1200 przykładów tej eleganckiej i obecnie nieco zapomnianej małej formy graficznej. Posiadamy zespoły prac wybitnych klasyków sztuki graficznej:

Konstanty Brandel, Ex Libris prof. Stefana Czarnowskiego, 1909 Stanisław Szukalski, Ex Libris Johna Paula Helinga, 1926 Edmund Bartłomiejczyk, Ex Libris własny, 1930 Stefan Szmaj, Ex Libris Ireny Jakimowicz, 1967 Krystyna Wróblewska, Ex Libris Leopolda Staffa Józef Gielniak, Ex Libris Jerzego Panka, 1964 Stanisław Dawski, Ex Libris Bogny Jakubowskiej, 1969 Stasys Eidrigevicius, Ex Libris Wiesławy Wierzchowskiej, 1976