[Do strony głównej] [Opieka merytoryczna]
[Bibliografia]
 

Anna Żakiewicz
Bibliografia

Książki

 1. [współpraca] Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich, oprac I. Jakimowicz przy współpracy A. Żakiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie 1990
 2. [wspólnie z B. Zgodzińską-Wojciechowską] Witkacy. Kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1996 [także wersje: angielska, francuska i niemiecka]; wyd. 2: Warszawa 2000 [wersja polska i angielska], s. 328
 3. Witkacy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 80 (wydanie II: 2008)
 4. Witkacy, Edipresse, Warszawa 2005, s. 96
 5. Władysław Hasior 1928-1999, Muzeum Narodowe w Warszawie 2005, s. 248
 6. Witkacy, wyd. Bosz, Olszanica 2012, s. 128, 110 il. [album monograficzny prezentujący twórczość malarską Stanisława Ignacego Witkiewicza, tekst polski i angielski]

Artykuły, recenzje, teksty w katalogach wystaw

 1. Kompozycje astronomiczne Witkacego, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. XXXIII/XXXIV, 1989/1990, s. 577-614
 2. Witkacy w Warszawie, „Tumult” 1990, nr 2
 3. W poszukiwaniu Witkacego, „Projekt” 1990, nr 3, s. 2-5
 4. Witkacego twarz zwielokrotniona, [wstęp do katalogu:] Autoportrety Witkacego, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wrzesień 1990
 5. Gotyckie retabula baldachimowe, „Ikonotheka” 1991, nr 3, s. 49-82
 6. Wszyscy znajomi, „NaGłos” 1992, nr 8, s. 61-68
 7. Co słychać w St. Petersburgu?, „Art & Business” 1993, nr 8
 8. A Witkacy wciąż maluje…, „Ogród” 1994, nr 1(17), s. 220-241
 9. Chemikalia Witkacego, „Format” 1994, nr 14-17, s. 73
 10. „Cierpienia ich muszą być brzydkie i dziwaczne.” O związkach młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza z prozą Romana Jaworskiego, [w:] Przed Wielkim Jutrem. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1990, Warszawa 1994, s. 285 -300
 11. Dlaczego historykowi sztuki trudno jest lubić polonistę?, „Ogród” 1994, nr 1(17), s. 379-382
 12. Nowe witkacjana w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Art & Business” 1994, nr 11/12
 13. O Auguście Zamoyskim - z powodu jego wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie (4 XI 1993 - 2 I 1994), „Magazyn Sztuki” 1994, nr 4, s. 134 - 135
 14. Skąd się wziął Wikacy?, „Magazyn Sztuki” 1994, nr 2/3, s. 112-121
 15. Miłość ziemska i duchowa na dwóch planach. O wątkach erotycznych w tórczości plastycznej i literackiej Stanisława Ignacego Witkiewicza. [w:] Sztuka a erotyka. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź listopad 1994, Warszawa 1995, s. 301-316
 16. „przyjemny nastrój po podwieczorku...”, [wstęp do katalogu wystawy:] Rysunki Witkacego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i kolekcji prywatnej, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, 30 VI - 31 VIII 1995
 17. „przyjemny nastrój po podwieczorku...”, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 1995, nr 3, s. 6-7
 18. Ćwiczenia z surrealizmu, tamże, s. 8-9
 19. Stawiskowe witkace, [w:] Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski. T.II. Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, Podkowa Leśna 1995, s. 177-184
 20. Witkacy w Barcelonie, „Przekrój” 1995, nr z  4 VI
 21. Uwaga - falsyfikat! Naiwność pseudo - Witkacych, „Art. & Business” 1995, nr 11/12, s. 23-26 [także w wersji angielskiej w nrze Autumn 1995]
 22. Jednolity świat wyobraźni. O wątkach literackich w malarskiej twórczości Witkacego [w:] Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświeconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55.rocznicy śmierci, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wrzesień 1994, red. J. Degler, Wrocław 1996, s. 53-76
 23.  Brzozowski, „Art & Business” 1997, nr 4, s. 28-31
 24. Przygody z Witkacym czyli jak zostałam witkacologiem [w:] 75 razy Irena Jakimowicz, [red. D. Folga-Januszewska i M.Sitkowska], Warszawa 1997
 25. Tadeusz Brzozowski 1918 - 1987, Warszawa 1997; redakcja naukowa oraz tekst Między słowem a obrazem, s. 15-30; także współpraca z Wawrzyńcem Brzozowskim w opracowaniu katalogu dzieł wszystkich, bibliografii i kalendarium wystaw
 26. Tadeusza Brzozowskiego świat przedstawiony, „Kresy” 1997, nr 4, s. 177-182
 27. Witkacy - portrecista doskonały, [wstęp do:] Portrety Witkacego. Wystawa i aukcja. Dom Aukcyjny „Rempex” 22. marca - 8. kwietnia 1998
 28. Cóż po Witkacym?, „Pogranicza” 1999, nr 4 (21), s. 60-61
 29. Miejsca magiczne Henryka Wańka, katalog wystawy w Galerii PBK, Warszawa 1999
 30. Halina Chrostowska – katalog prac graficznych, wyd. Miejska Galeria Sztuki, Łódź 2000
 31. Witkacy urynkowiony, „Gazeta Antykwaryczna” 1999, nr 12(45), s. 10-13
 32. Marek Jaromski’s Religious Art in the Collections of the National Museum in Warsaw, „Bulletin du Musee National de Varsovie”, XLI 2000, No 1-4, s. 155-164
 33. Niebieskie monety o anielskich nominałach, katalog wystawy Marka Jaromskiego w Galerii PBK, Warszawa 2000
 34. Niemiecka sztuka XX w. w Berlinie, „Zdarzenia Muzealne” 2000, nr 22
 35. O grafice Haliny Chrostowskiej, [w:] Halina Chrostowska, red. M. Sitkowska, Warszawa 2000
 36. Okiem malarza. O scjentystycznych zainteresowaniach Witkacego, [w:] Malinowski – Witkacy. Między fotografią a nauką, „Konteksty” 2000, z. 1-4, s. 169-182  
 37. Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej S.I. Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci, „Zdarzenia Muzealne” 2000, nr 22
 38. To też rysunek!, „Art & Business” 2000, nr 4
 39. Witkacy. Materiały sesji naukowej poświeconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci, wrzesień 1999, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2000 (redakcja naukowa, wstęp oraz tekst Tajemnicza kolekcja, s. 121-132)
 40. Witkacy, [w:] Vision Machine [katalog wystawy w Musee des Beaux Artes], ed. A. Pelenc, Nantes 2000, p. 96-103
 41. Wystawa na koniec wieku, „Art & Business” 2000, nr 1-2
 42. Czytać obraz jak książkę czyli rozprawa o metodzie, [w:] Witkacy w Polsce i na świecie, red. M. Skwara, Szczecin 2001, s. 387-398
 43. Falsyfikaty Witkacego, [w:] Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 21-22 maja 1999 roku przez: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie, red. J. Miziołek i M. Morka, Warszawa [2001]
 44. Hommage a Paul Klee, Muzeum Narodowe w Warszawie 2001, red. naukowa oraz tekst Polscy artyści XX w. wobec teorii i praktyki artystycznej Paula Klee, s. 10-15
 45. “Edward Weston. Life Work”, “Dagerotyp” 2002, nr 11, s. 40-41
 46.  Lengyel avantgard rajz el grafika a II. vilaghaboru elott/Polish Avant-Garde Drawing and Graphic Arts Before the II World War, [w:] Kozep-Europai avanggard rajz-es grafika 1907-1938/Central European Avant-Garde Drawing and Graphic Art 1907-1938, ed. J. Meszaros, Gyor 2001, pp. 73-83
 47. Witkacowska kolekcja w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, „Zabytki” 2001, nr 2(4), s. 77-81
 48. Język obrazów i rysunków Witkacego, „Pamiętnik Literacki” 2002, nr 4, s. 173-181
 49. Muzealne anioły. Sztuka Marka Jaromskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, „Znak” 2002, nr 4, s. 146-151
 50. Po trzecie fotograf – czyli jak interpretować twórczość fotograficzną Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Dagerotyp” 2002, nr 11, s. 11-18
 51. “Railroad Vision”. Nowe spojrzenie na związki między koleją a fotografią,  “Dagerotyp” 2002, nr 11, s. 42-44
 52. Witkacy w Tatrach. O roli młodzieńczych studiów pejzażowych w dojrzewaniu malarza, „Rocznik Podhalański” t. 8 (za lata 1997-2000), Zakopane 2002, s. 111-142
 53. Czysta Forma… i instalacje wideo, „Odra” 2003, nr 4, s. 78-81
 54. Witkacy wykastrowany. Uwagi na marginesie artykułu Małgorzaty Szpakowskiej „Ciało i seks w ‘Pożegnaniu jesieni’”, „Pamiętnik Literacki” 2003, nr  2, s. 269-275
 55. O rysunkach Jerzego Tchórzewskiego, [w:] Jerzy Tchórzewski. Rysunki, red. J. Grabski, Kraków – Warszawa 2003, s. 23-37
 56. Pan Picasso i ja, Muzeum Narodowe w Warszawie 2003, red. naukowa oraz tekst Picasso a sztuka polska
 57. O rysunkach Aliny Szapocznikow, [w:] Zatrzymać życie. Alina Szapocznikow. Rysunki i rzeźby, red. J. Grabski, Kraków – Warszawa 2004, s. 35-50
 58. O rysunkach Kazimierza Mikulskiego, [w:] Kazimierz Mikulski, Warszawa 2004, s. 5-11
 59. Petersburskie przygody Witkacego, „Biuletyn Historii Sztuki” 2004, nr 1-2, s. 169-194
 60. Stephen E. Weil: Making Museums Matter, [recenzja] „Biuletyn Historii Sztuki” 2004, nr 3
 61. Śmieszne – nie śmieszne. O różnych rodzajach humoru w sztuce polskiej dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Czasy wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939, Muzeum Karykatury w Warszawie 2004, s. 21-24
 62. Astronomiczeskije kompozicji Witkiewicza, [w:] Stanisław Ignacy Witkiewicz. Żizn i tworczestwo. Materiały mieżdunarodnogo simpozjuma, red. L.I. Gitelmann, J.M. Krasowski, per. N.A. Papczinska, Sankt-Peterburg 2005, s. 74-80
 63. Po co nam Czysta Forma? [w:] Dziewięć Sił, red. D. Monkiewicz [Warszawa 2005], s. 22-29
 64. Demon Zakopanego i zakopiański chochlik – dramat i groteska w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza i Rafała Malczewskiego, [w:] Rafał Malczewski i mit Zakopanego, red. D. Folga-Januszewska i T. Jabłońska, Muzeum Narodowe w Warszawie 2006, s. 34 - 35.
 65. Fantazja-Bajka Króla Olch, „Format” 2006, nr 69
 66. Portrety kobiet demonicznych w młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza [w:] Powroty do Witkacego. Materiały sesji naukowej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, maj 2004, red. J. Tarnowski, Słupsk 2006, s. 27-62
 67. Władysław Hasior 1928-1999. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie 30.06 -21.08.2005. Refleksje kuratora, „Biuletyn Historii Sztuki” 2005, nr 3/4, s. 383-388.
 68. O demonach Grzegorza Morycińskiego, [w:] Grzegorz Moryciński. Demony [katalog wystawy], Biblioteka Narodowa, Warszawa, luty 2007
 69. Don't Look a Gift Horse in the Mouth. The Problem of Wanted and Unwanted Donations to the Museum's Collection [in:] Connecting Collections, ed. Eva Faberborg, Stockholm 2008, link - dostęp 2012-02-20
 70. Perspektywy grafiki wspolczesnej [w:] Interpretacje, red. Anna Grochala, Warszawa 2008
 71. No i po co nam w ogóle te muzea?, "Spotkania z Zabytkami" 2008, nr 10
 72. Klisze przechowuje się, "Nowe Książki" 2009, nr 1
 73. Pochwała abstrakcji, "Nowe Książki" 2009, nr 3
 74. O najlepszych przyjaciołach człowieka (rec.: Marek Wasilewski, Czy sztuka jest wściekłym psem?), "Nowe Książki" 2009, nr 7
 75. Czy plakat filmowy jest nam jeszcze potrzebny? (rec.: Dorota Folga-Januszewska, Ach! Plakat filmowy w Polsce), "Nowe Książki" 2009, nr 8
 76. Ten spokój,ten wdzięk, ten splendor..., (rec.: Eva Stefano, Gustav Klimt. L'oro della seduzione), "Nowe Książki" 2009, nr 9
 77. "Ja na krześle siedzący" oraz inne sceny krew w żyłach mrożące, [w:] Witkacy. Psychoholizm, red. Maria Anna Potocka, Bunkier Sztuki, Kraków 2009
 78. O falsyfikatach pastelowych portretów Witkacego, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2009, nr 3 (60)
 79. Legacy, czyli co nam zostało z Witkacego?/Legacy " Witkacy"s aftermath " tekst towarzyszący wystawie Legacy. Polish art links between beginings of 20th and 21st centuries, POSK, Londyn, 4 " 31.10.2009
 80. Upadek Ikara. O meandrach kariery Władysława Hasiora [w:] Sława i zapomnienie, red. D. Konstantynów
 81. Zwiedzić siebie wstecz, "Nowe Książki" 2010, nr 5
 82. No i po co nam ta Grafika Warszawska [w:] Grafika Warszawska 2009, XVI edycja konkursu, katalog wystawy pokonkursowej, luty 2010
 83. Przestrzeń barwna Czystej Formy. O teorii koloru Stanisława Ignacego Witkiewicza, "Przestrzenie teorii", nr 14 [czasopismo teoretycznoliterackie wyd. przez UAM w Poznaniu we współpracy z UJ w Krakowie, red. prof. Anna Krajewska], link - dostęp 2012-02-16
 84. Okiem eksperta, "Cenne, Bezcenne/Utracone", 2010, nr 4
 85. Między tradycją a współczesnością. O sztuce Władysława Hasiora, [w:] Hasior. Powrót, red. Marzanna Raińska, Małopolskie Centrum Kultury, Nowy Sącz 2010, s. 33-54
 86. Radość projektowania, "Nowe Książki" 2011, nr 8
 87. Czy dizajn jest sztuką? "Nowe Książki" 2011, nr 10
 88. To Inform or to Delight? The Vision of Modern Museum in Changing World, [w:] International Conference on Social Sciences and Society, ed. Garry Lee, International Engineering Research Institute, Newark, Delaware, 2011, p. 264-267
 89. Po pierwsze — fotograf (Zdzisław Beksiński), "Nowe Książki" 2011, nr 12
 90. Zęby pani Anny, czyli portret Iwaszkiewiczów skradziony z Muzeum w Stawisku odzyskany!, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2011, nr 4, link - dostęp 2012-02-16
 91. Statystki. O twórczości graficznej kobiet w latach 60. XX wieku [w:] Jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka ok. 1960, red. Ewa Toniak, Warszawa 2010 [faktycznie ukazało się w 2011]
 92. O Grafice Warszawskiej i nie tylko [w:] Grafika Warszawska 2011 [katalog wystawy, Galeria Test, Warszawa, styczeń-luty 2012]
 93. Witkacowskie odkrycia, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2012, nr 1, link - dostęp 2012-02-16
 94. Ostatni autoportret Witkacego utracony?, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2012, nr 2, link - dostęp 2012-02-16
 95. Witkacy w labiryncie. Czy możemy uprawiać witkacologię posługując się hipertekstem? [w:] Witkacy. Bliski czy daleki? Materiały konferencji naukowej, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wrzesień 2009, red. Janusz Degler, Słupsk 2012, s. 551-560 [nie uczestniczyłam w konferencji, bo termin kolidował z konferencją w University of Westminster w Londynie, ale organizatorzy poprosili o tekst do druku]
 96. Co można zrobić z akwafortą, czyli o eksperymentach Haliny Chrostowskiej i innych grafików warszawskich [w:] Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku, red. Barbara Chojnacka, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 23 września — 2 grudnia 2012, s. 44-54
 97. Polish Museums’ Websites as Members of Great Worldwide Family, [w:] The Visual and Performing Arts: An International Anthology: Volume II, red. Stephen Andrew Arbury, ATINER, Ateny 2012, s. 143-156, wstęp, tekst
 98. From One Utopia to Another: Polish Museums since the Communist Era, COMCOL Newsletter, No 20, December 2012, s. 15-16, link - dostęp 2012-02-20
 99. Życie w luksusie, "Nowe Ksiązki" 2012, nr 1
 100. A niechaj narodowie wżdy postronni znają…, "Nowe Ksiązki" 2012, nr 3
 101. W poetyce tabloidu, "Nowe Ksiązki" 2012, nr 6
 102. De gustibus…, "Nowe Ksiązki" 2012, nr 10
 103. Damski problem?, "Nowe Ksiązki" 2013, nr 1
 104. Rozmiary wyobraźni, "Nowe Ksiązki" 2013, nr 3 (4?)
 105. Niedokończony portret, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2013, nr 1-4, link - dostęp 2013-01-05
 106. Interaktywna twórczość Grahame'a Weinbrena jako szczególny przypadek sztuki filmowej, "Kwartalnik Filmowy" 2013, nr 82, s. 201-212
 107. Witkacy as Perfect Trickster [w:] Trickster Strategies in the Artists and Curatorial Practice, red. Anna Markowska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013
 108. Fascynujący świat muzeów [w:] "Nowe Książki" 2013, nr 7
 109. Wokół SGH [w:] "Nowe Książki" 2013, nr 8
 110. Magiczny świat Władysława Hasiora [w:] Władysław Hasior — magiczny świat, katalog wystawy, Miejski Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki, kwiecień-maj 2013
 111. Witkacy w labiryncie. Czy możemy uprawiać witkacologię posługując się hipertekstem? [w:] Witkacy: bliski czy daleki? Materiały konferencji w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wrzesień 2009, red. Janusz Degler, Słupsk 2013, s. 551-560
 112. Witkacy: po pierwsze – malarz [w:] "Tekstualia", 2013, nr 4
 113. Ponadto: redakcja naukowa całości i przekład rozdz. 14-21 książki: J. Gage, Colour and Meaning (Kolor i znaczenie) dla wyd. Universitas, Kraków

W druku

 1. Konsekwencje Czystej Formy [w:] Dialog z Witkacym o człowieku postmodernizmu. Materiały konferencji naukowej w 120 rocznicę urodzin artysty, Collegium Nobilium,  Warszawa, luty 2005, red. L. Sokół
 2. Młodość chłopczyka. O młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza 1900-1914 [praca doktorska obroniona w 2007 r. w IS PAN], wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk - ukaże się w październiku 2013 r.
 3. Witkacy's Paintings as Frozen Drama, "The Polish Journal of Aesthetics" Vol. 1, No. 1, 2012
 4. Old Masters in New Media Art. Still Life with Banquet by Grahame Weinbren, 2010 [w:] The Inspirations from the Past in the Art. Of the 20th and 21st Centuries, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopertnika, Toruń 2013
 5. Grafika i rysunek dzisiaj [w:] Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku, red. Jolanta Talbierska, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 6. 20 lat Grafiki Warszawskiej [w:] Album jubileuszowy, Warszawa 2014
 7. Dux malorum femina [w:] Grzech, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2014

Hasła biograficzne w Allgemeines Kunstlerlexikon. Die Bildende Kunstler aller Zeiten und Volker, K.G.Saur Verlag, München

Wystawy

 1. "...przyjemny nastrój po podwieczorku..." Rysunki Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Narodowego i kolekcji prywatnej, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, 30.06 " 31.08.1995
 2. Tadeusz Brzozowski 1918-1987. Wystawa monograficzna w 10 rocznicę śmierci, Muzeum Narodowe w Warszawie, 13.04-2.06.1997
 3. Witkacy, Muzeum Teatralne w Sankt Petersburgu, 20.05-10.06.1998
 4. Henryk Waniek. Miejsca magiczne, Galeria PBK S.A., Warszawa luty-maj 1999
 5. Roger Loewig, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, wrzesień 1999
 6. Marek Jaromski. Niebieska moneta, Galeria PBK S.A., Warszawa styczeń-kwiecień 2000
 7. Hommage a Paul Klee. Artyści polscy XX w. wobec teorii i praktyki artystycznej Paula Klee, Muzeum Narodowe w Warszawie, 5.04-27.05.2001
 8. Witkacy — Chwistek — Strzemiński. Rysunki, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, maj-lipiec 2001
 9. Kozer-Europai Avantgard Rajz-es Grafika/Central European Avant-garde Drawing and Graphic Art 1907-1938, Varosi Muveszti Muzeum Keptara, Gyor 6.07-2.09.2001, Slovak National Gallery, Bratislava, 13.09-31.10.2001 (przygotowanie części polskiej)
 10. Pan Picasso i ja, Pałac w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 10.01-10.03.2003
 11. Witkacy. Pokaz kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 24.03-15.04.2004
 12. Władysław Hasior 1928-1999. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie, 30.06-21.08.2005
 13. Hasior [koncepcja, scenariusz, aranżacja oraz katalog wystawy z esejem biograficznym artysty], Muzeum Mazowieckie w Płocku, 11.09-31.10.2009
 14. Gwiazdy na Gwiazdkę. Arcydzieła współczesnej grafiki i rysunku obcego z kolekcji MNW (wspólnie z Anną Manicką i Joanną Kordjak), Muzeum Narodowe w Warszawie, 17.12.2010-13.02.2011
 15. Szalona lokomotywa. Fotografia kolejowa wybitnych artystów. (scenariusz wystawy wspólnie z Mikołajem Machowskim) Muzeum Kolejnictwa, Warszawa, 17 grudnia 2012 - 28 marca 2013

Konferencje

 1. Przed Wielkim Jutrem. Sztuka polska 1905-1918, Warszawa, październik 199, referat: Cierpienia ich muszą być brzydkie i dziwaczne… O związkach młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza z prozą Romana Jaworskiego
 2. Tydzień Witkacego w ramach Miesiąca Kultury Europejskiej, Kraków, czerwiec, 1992, referat: Ja na krześle siedzący. O młodzieńczych autoportretach Stanisława Ignacego Witkiewicza
 3. Witkacy w Petersburgu, Sankt Petersburg, maj 1993, referat: Kompozycje astronomiczne Witkacego
 4. Spotkania surrealistyczne, Gdańsk, luty 1994, referat: Czy Witkacy był surrealistą?
 5. Witkacy. Życie i twórczość, Słupsk, wrzesień 1994, referat: Jednolity świat wyobraźni. O watkach literackich w malarskiej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza
 6. Sztuka a erotyka, Łódź, listopad 1994, referat: Miłość ziemska i duchowa na dwóch planach. O wątkach erotycznych w malarskiej i literackiej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza
 7. Stanisław Ignacy Witkiewicz and His Impact for European Avant-garde of the 20th Century, Chicago, September 1998, referat: Witkacy's Portrait Firm
 8. Polacy w Rosji 1914-1918, Warszawa, listopad 1998, referat: Petersburskie przygody Witkacego
 9. Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich, Warszawa, maj 1999, referat: Falsyfikaty Witkacego
 10. Witkacy. Rozważania w 60. rocznicę śmierci, Słupsk, wrzesień 1999, referat: Tajemnicza kolekcja. Także: organizacja i opieka merytoryczna konferencji.
 11. Witkacy w Polsce i na świecie, Szczecin, wrzesień 1999, referat: Czytać obraz jak książkę czyli rozprawa o metodzie
 12. Spotkanie w 116 rocznicę urodzin (Finissage wystawy Witkacy. Signal de alarma. Rysunki i fotografie), Warszawa, luty 2001, referat: Mój Witkacy
 13. Aktualność Witkacego, Warszawa, luty 2004, referat: Po co nam Czysta Forma?
 14. Powroty do Witkacego, Słupsk, maj 2004, referat: Portrety kobiet demonicznych w młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza
 15. Witkiewiczowie w Lovranie po 100 latach, Lovran, wrzesień 2004, referat: Młodzieńcza twórczość pejzażowa Stanisława Ignacego Witkiewicza
 16. Sława i zapomnienie, Warszawa, grudzień 2004, referat: Upadek Ikara. O meandrach kariery Władysława Hasiora
 17. Dialog z Witkacym o człowieku postmodernizmu, Warszawa, luty 2005, referat: Konsekwencje Czystej Formy
 18. Wokół Jana Bułhaka, Warszawa, listopad 2005, referat: Fotografie inscenizowane Stanisława Ignacego Witkiewicza w kontekście tendencji w sztuce fotografii ostatnich 20 lat
 19. Alina Szapocznikow. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 15-16.05.2009, referat: Rysunek jako doświadczenie osobiste, link - dostęp 2012-02-16, link to English version - access 2012-02-16
 20. Martyrs, Rebels and Others. Rethinking Polish Modernism, Birbeck College, Londyn, 12-13.06.2009, referat: Reading Stevenson: Duality of Personality in Witkacy's Early Portraits
 21. Witkacy as a Social and Political Visionary, London, University of Westminster, 17-18.09.2009, referat: Witkacy's Painting as a Frozen Drama
 22. Witkacy — 21st Century Perspectives, Washington D.C., Kosciuszko Foundation, 29.04-1.05.2010, referat: Witkacy — a Lonely Star in the Sky of Polish Art
 23. Displaying Word and Image, Belfast, University of Ulster, 4-6.06.2010, referat: The Labyrinth of Texts and Images
 24. Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 1-3.12.2010, referat: Grafika i rysunek dzisiaj
 25. Od Biblia Pauperum do hipertekstu. Wizualizacja wiedzy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 9-11.12.2010, referat: Kompozycje astronomiczne Witkacego, link - dostęp 2013-02-16
 26. 2nd International Conference of Visual and Performing Arts, Athens International Instistute of Education and Research, Ateny 3-6.06.2011, referat: Polish Museums' Websites as Members of Worldwide Family
 27. International Conference on Social Sciences and Society, International Engineering Research Institute, Shanghai 14-15.10.2011, referat: To Inform or to Delight? The Vision of Modern Museum in Changing World, tekst, wstęp i spis treści, indeks autorów, okładka
 28. IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu pt. Inspiracje sztuką dawną w sztuce XX i XXI wieku, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 1-2 grudnia 2011, referat: Mistrzowie dawni w sztuce nowych mediów na przykładzie Martwej natury z bankietem Grahame'a Weinbrena, 2010 /Old Masters in New Media Art. Still Life with Banquet by Grahame Weinbren, 2010 [referat wygłoszony w jęz. ang.]
 29. Imagined Worlds. Worldmaking in Arts and Literature, University of Helsinki, 21-23 sierpnia 2013 r., referat: Stanisław Ignacy Witkiewicz as an Imaginative Writer, Painter and Photographer [referat wygłoszony w jęz. ang.]

Witkacy Domain
[Do
góry]
[Wróć] [Strona główna] [Naprzód]

[kalendarium] [twórczość] [firma] [bibliografia] [aukcje] [falsyfikaty] [legendy] [witkacologia] [aktualności] [ośrodek] [opieka]

© Anna Żakiewicz, Mikołaj Machowski 2003, 2008, 2009, 2014